Κατάλογος
Κατάλογος

S & S EXIM

S & S EXIM

  • apeda
  • Udyam
  • EIC

S & S EXIM

  • apeda
  • Udyam
  • EIC

08.06.2022 00:00

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ ΚΊΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΝΔΊΑ

Απάντηση στην αγγελία

Η S & S EXIM ΙΔΡΎΘΗΚΕ ΤΟ 2020.

  • Ο ΚΎΡΙΟΣ ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΊΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ.
  • ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΟΡΥΦΑΊΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΊΣ ΚΊΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΝΔΊΑ.
  • ΕΜΠΟΡΕΥΌΜΑΣΤΕ ΚΊΤΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΈΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΏΝ. D
  • ΕΔΟΜΈΝΟΥ ΌΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΌΜΑΣΤΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΎΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ, ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΈΣΚΟ ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ.

ΈΧΟΥΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΊ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΩΣ ΧΟΝΔΡΈΜΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΕΞΆΓΟΥΜΕ ΚΊΤΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ. ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΜΕ ΠΆΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΑΣ.


Απάντηση στην αγγελία

Κατηγορία
Προσφορές

Κράτος
Ινδία

Περιοχή
Maharashtra

Τοποθεσία
MUMBAI

Ημερομηνία λήξης
31.07.2022 18:00