Κατάλογος
Κατάλογος

IMT ARMATUREN AG

  • DIN EN ISO 9001
 
 
Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού (διαχωριστές)

Το μαγνητικό φίλτρο IMT underboiler εξαλείφει τις ακαθαρσίες που περιέχονται στο σύστημα, χάρη στο φίλτρο πλέγματος στο εσωτερικό του.
Ο ισχυρός μαγνήτης νεοδυμίου συλλέγει και παγιδεύει όλες...

Συλλέκτες ρυπαντικών ουσιών (570)

Συλλέκτες ρυπαντικών ουσιών (570)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες εξαέρωσης

Βαλβίδες εξαέρωσης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες εξαέρωσης (124)

Βαλβίδες εξαέρωσης (124)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες εξαέρωσης (116/117)

Βαλβίδες εξαέρωσης (116/117)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες εξαέρωσης

Βαλβίδες εξαέρωσης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες φραγμού (KFE-Hähne)

Βαλβίδες φραγμού (KFE-Hähne)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Δικλείδες ασφαλείας

Δικλείδες ασφαλείας

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες αερίου

Βαλβίδες αερίου

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ανεπίστροφες βαλβίδες (235.O)

Ανεπίστροφες βαλβίδες (235.O)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Μειωτές πίεσης

Μειωτές πίεσης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βάνες με μπίλια (Typ 594)

Βάνες με μπίλια (Typ 594)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Επικοινωνία