Κατάλογος

Celanese Chemicals Europe GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website

Celanese Chemicals Europe GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Celanese Chemicals Europe GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Αμίνες

Αμίνες

Μαλακτικό

Μαλακτικό

Κολλητικές ουσίες κάληψης

Κολλητικές ουσίες κάληψης

Βιομηχανικά χημικά

Βιομηχανικά χημικά

Μυρμηκικό οξύ (64-18-6)

Μυρμηκικό οξύ (64-18-6)

Οξικό αιθύλιο (141-78-6)

Οξικό αιθύλιο (141-78-6)

Αλδεϋδες

Αλδεϋδες

Οξική κυτταρίνη

Οξική κυτταρίνη

Οξεικό βουτύλιο (123-86-4)

Οξεικό βουτύλιο (123-86-4)

Τριμεθυλαμίνη (75-50-3)

Τριμεθυλαμίνη (75-50-3)

Οξεικός ισοπροπυλεστέρας

Οξεικός ισοπροπυλεστέρας

Οξικό βινύλιο

Οξικό βινύλιο

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γράψτε μας ...