Κατάλογος

Euroflex Heilemann Sicherheitstechnik GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website

Euroflex Heilemann Sicherheitstechnik GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • EN 1082-1
 • EN 13998

Euroflex Heilemann Sicherheitstechnik GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • EN 1082-1
 • EN 13998

Μεταλλικό πλέγμα

Μεταλλικό πλέγμα

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Διαχωριστικά χώρων

Διαχωριστικά χώρων

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ενδυμασία προστασίας έναντι κοπής (Hybrid)

Ενδυμασία προστασίας έναντι κοπής (Hybrid)

Γάντια προστασίας έναντι κοπής (RESICUT)

Γάντια προστασίας έναντι κοπής (RESICUT)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ποδιές προστασίας έναντι κοπής (Light)

Ποδιές προστασίας έναντι κοπής (Light)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ποδιές προστασίας έναντι κοπής (Twice)

Ποδιές προστασίας έναντι κοπής (Twice)

Προσωπικοί εξοπλισμοί ασφαλείας

Προσωπικοί εξοπλισμοί ασφαλείας

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Εξοπλισμός κρεοπωλείου

Εξοπλισμός κρεοπωλείου

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Πλέγματα ανοξείδωτων συρμάτων

Πλέγματα ανοξείδωτων συρμάτων

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γάντια κρεοπώλη (Wave Comfort)

Γάντια κρεοπώλη (Wave Comfort)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ποδιές κρεοπώλη (Twice)

Ποδιές κρεοπώλη (Twice)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ένθετα προστασίας έναντι κοπής

Ένθετα προστασίας έναντι κοπής

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γράψτε μας ...