Κατάλογος

HBM Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website

HBM Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • ISO 9001
 • ISO 14001

HBM Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Συσκευές συλλογής δεδομένων (SomatXR)

Συσκευές συλλογής δεδομένων (SomatXR)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ενισχυτές μέτρησης (QuantumX by HBM)

Ενισχυτές μέτρησης (QuantumX by HBM)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ενισχυτές μέτρησης (PMX)

Ενισχυτές μέτρησης (PMX)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Δυναμόμετρα

Δυναμόμετρα

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Δυναμόμετρα (FIT7A)

Δυναμόμετρα (FIT7A)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Τεχνική ζύγισης

Τεχνική ζύγισης

Αισθητήρες πίεσης

Αισθητήρες πίεσης

Δυναμόμετρα

Δυναμόμετρα

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Συστήματα καταγραφής αποστάσεων

Συστήματα καταγραφής αποστάσεων

Συσκευή συνεχούς μέτρησης πίεση

Συσκευή συνεχούς μέτρησης πίεση

Λογισμικό υπολογισμών (catman by HBM)

Λογισμικό υπολογισμών (catman by HBM)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Μετρητές ροπής στρέψης

Μετρητές ροπής στρέψης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γράψτε μας ...