Συστήματα πυροπροστασίας: Κατασκευαστές & προμηθευτές στο Exportpages


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Η Teckentrup προσφέρει εδώ και αρκετά χρόνια δοκιμασμένη και πιστοποιημένη πυρασφάλεια. Το πρόγραμμα επεκτείνεται συνεχώς και περιλαμβάνει σήμερα μία μεγάλη γκάμα εξωθύρων πυρασφάλειας που καλύπτουν ...

Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Οι πόρτες πυρασφάλειας Teckentrup πληρούν όλες τις προδιαγραφές ανάλογα με τον κίνδυνο ανάφλεξης και το θερμικό φορτίο. Το εκτεταμένο πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες αντίστασης Πυράντοχο (T30), ...

Συμπληρωματικές πληροφορίες


Οι πόρτες αντιπυρικής προστασίας Teckentrup πληρούν όλες τις προδιαγραφές ανάλογα με τον κίνδυνο ανάφλεξης και το θερμικό φορτίο. Το εκτεταμένο πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες αντίστασης Πυράντοχο ...

Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες


Συμπληρωματικές πληροφορίες