Κλωστές ραπτικής

Letex Spezialgarne GmbH

Κλωστές ραπτικής της Letex Spezialgarne GmbH

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Διεύθυνση
Pöttmeser Strasse 5
86165
Augsburg
Γερμανία
Τύπος επιχείρησης
Κατασκευαστής
Περιοχές εξαγωγών
Παγκόσμια
Πιστοποιητικά
ISO 9001:2008
Σύσταση
1980
Διοίκηση
Andreas Schmid
Εργαζόμενοι
15