Κατάλογος
Κατάλογος

Hebenstreit GmbH

Επιστροφή στη λίστα

Συσκευές ξήρανσης (ξηραντήρια) (STT) της Hebenstreit GmbH

Ερώτηση προϊόντος  

Για την ξήρανση των εξωθημένων στην επιθυμητή υπολειπόμενη υγρασία με τη βοήθεια περιστρεφόμενου τυμπάνου και συστήματος θέρμανσης. Οι παράμετροι της διαδικασίας ξήρανσης ρυθμίζονται μέσω του πίνακα ελέγχου του τυμπάνου ή μέσω εκείνου του εξωθητή. Η διαδικασία ξήρανσης πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος θέρμανσης με υπέρυθρες ακτίνες.

Σύστημα υπέρυθρης θέρμανσης

Μια μονάδα υπέρυθρης ακτινοβολίας χρησιμοποιείται στον ξηραντήρα τυμπάνου για την άμεση ξήρανση και το ψήσιμο του προϊόντος.

Ερώτηση προϊόντος