Συσκευές μέτρησης υγρασίας

GreCon Greten GmbH & Co. KG

Συσκευές μέτρησης υγρασίας της GreCon Greten GmbH & Co. KG

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Διεύθυνση
Hannoversche Strasse 58
31061
Alfeld
Γερμανία
Τύπος επιχείρησης
Κατασκευαστής
Περιοχές εξαγωγών
Παγκόσμια
Πιστοποιητικά
ISO 9001
Σύσταση
1911
Διοίκηση
Dipl.-Ing. Ernst Greten
Dipl.-Ing. Kai Greten
Dipl.-Kfm. Uwe Kahmann
Εργαζόμενοι
200