Φωτιστικοί ράβδοι

OSRAM AG

Φωτιστικοί ράβδοι της OSRAM AG

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Διεύθυνση
Hellabrunner Strasse 1
81543
München
Γερμανία
Τύπος επιχείρησης
Κατασκευαστής
Περιοχές εξαγωγών
Παγκόσμια
Σύσταση
1919
Εργαζόμενοι
40000