Στραγγαλιστικά πηνία δικτύου

FUSS-EMV Ing. Max Fuss GmbH & Co. KG

Στραγγαλιστικά πηνία δικτύου της FUSS-EMV Ing. Max Fuss GmbH & Co. KG

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Διεύθυνση
Johann-Hittorf-Strasse 6
12489
Berlin
Γερμανία
Τύπος επιχείρησης
Κατασκευαστής
Περιοχές εξαγωγών
Παγκόσμια
Σύσταση
1908
Διοίκηση
Dipl.-Ing. Volker Keddig