Κατάλογος
Κατάλογος

Φύλαξη μηχανημάτων

16.06.2022 00:00

Φύλαξη μηχανημάτων

Απάντηση στην αγγελία

Περιμετρικά προστατευτικά μηχανήματα

Φράχτης ασφαλείας μηχανής

Η εκτίμηση κινδύνου χρησιμοποιείται στην ασφάλεια των μηχανών για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση, την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων σε μια συγκεκριμένη μηχανή ή διαδικασία. συχνά αρκούν μόνο λίγοι παράγοντες για να προκληθεί ένα ατύχημα. Εάν κατασκευάζετε, μετασκευάζετε ή διασυνδέετε Μηχανήματα, μια ικανή εκτίμηση κινδύνου είναι η πιο σημαντική βάση για τον ασφαλή σχεδιασμό μηχανημάτων ή τον καθορισμό των απαραίτητων μέτρων προστασίας


Απάντηση στην αγγελία

Κατηγορία
Προσφορές

Κράτος
Ινδία

Περιοχή
Gujarat

Τοποθεσία
Vadodara

Ημερομηνία λήξης
30.06.2022 16:15