Ανόργανες χημικές ουσίες Βρείτε κατασκευαστές online

25 Εξαγωγείς
19 Κατασκευαστές
6 Διανομείς

Ανόργανες χημικές ουσίες Προμηθευτές (25)

Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Βοριονιτρίδιο (10043-11-5), Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Σύρματα αργύρου, Lutetium(III) iodide (13813-45-1), Cadmium Rods, Octadec-1-ene
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Χλωριούχο νάτριο (7647-14-5), Φουμαρικό σίδηρο (141-01-5), Θειικός σίδηρος (7720-78-7), Οξείδιο του σιδήρου, Ανθρακικό στρόντιο (1633-05-2)
Κατασκευαστής   Γερμανία   Ασία Ευρώπη
Προϊόντα: Κροτοναλδεϋδη, Διαμυλαμίνη (2050-92-2), 3 – διεθυλαμινοπροπυλαμίνη (104-78-9), Ν,Ν – διμεθυλβουτυλαμίνη (927-62-8), Μεθανόλη (67-56-1)
Προμηθευτής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Οξείδιο του ερβίου (12061-16-4), Οξείδιο λανθανίου (1312-81-8), Zirconium Compounds, Ανόργανες χημικές ουσίες, Zirconium Alloys, Κήριο
Κατασκευαστής   Γαλλία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Τριαιθυλεστέρες, Μείγματα αερίων, Ακετυλένιο, Κρυπτόν, Φωσφίνη, Τριφθοριούχο άζωτο (7783-54-2), Νέον, Τριφθορομεθάνες, Πεντάνιο (109-66-0), Αργόν
Προμηθευτής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ξανθοφύλλη, Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (2893-78-9), L-Λυσίνη (56-87-1), Ταυρίνη (107-35-7), Φολικό οξύ (59-30-3), Διοξείδιο θειουρίας (1758-73-2)
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Κρυόλιθοι (15096-52-3), Υδροφθορικά οξέα (7664-39-3), Υδροφθόρια (7664-39-3), Προωθητικά προϊόντα, Φθοριούχο νάτριο (7681-49-4), Κρυόλιθοι καλίου
Κατασκευαστής   Ηνωμένο Βασίλειο   Παγκόσμια
Προϊόντα: Βοριονιτρίδιο (10043-11-5), Σύρματα παλλάδιου, Σύρματα βιρυλλίου, Σύρμα νικελίου, Νιτρίδια αργιλίου (24304-00-5)
Προμηθευτής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: L-βαλίνες (72-18-4), Ξανθοφύλλη, Κιτρικά οξέα (6132-04-3), L-Λυσίνη (56-87-1), Σουλφαδιαζίνες, Ταυρίνη (107-35-7), Φολικό οξύ (59-30-3), Βανιλλίνη
Κατασκευαστής   Ολλανδία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Γλυκερίνη (56-81-5), Κεριά λανολίνης, Στεατικό οξύ (57-11-4), Τερεβινθέλαιο φυτικό (8006-64-2), Λευκά έλαια, Χημικές πρώτες ύλες, Νάτρια (822-16-2)
Παράδοση από
 
Παράδοση σε
 
Τύπος επιχείρησης
 
Πιστοποίηση