Ιατρικές συσκευές Βρείτε κατασκευαστές online

46 Εξαγωγείς
45 Κατασκευαστές
1 Διανομείς

Ιατρικές συσκευές Προμηθευτές (46)

Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ανιχνευτές ακτινοβολίας, Ρομποτικά συστήματα, Αξονικοί τομογράφοι, Βιομηχανικές αξονικές τομογραφίες, Συστήματα ελέγχου ακτινών Χ
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ιατρικές συσκευές, Ιατρικά όργανα, Εγχρωμες συσκευές ντόπλερ (doppler), Συστήματα παρακολούθησης ασθενών, Κάμερες ακτίνων X, Ιατρικά είδη μιας χρήσης
Κατασκευαστής   Ιαπωνία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ιατρικές συσκευές, Φασματοφωτόμετρα ατομικής απορρόφησης, Μετρητής φασματογράφου, Εξοπλισμοί χρωματογραφίας, Zυγοί ακριβείας
Κατασκευαστής   Τουρκία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ιατρικές συσκευές, Σάκοι για ούρα, Φορεία μεταφοράς ασθενών, Φίλτρα αίματος, Ιατρικά είδη μιας χρήσης, Σάκοι συλλογής αίματος, Τράπεζες χειρουργείου
Προμηθευτής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ιατρικές συσκευές, Εγχρωμες συσκευές ντόπλερ (doppler), Εξοπλισμοί υπερηχογραφημάτων, Αισθητήρες υπερήχων, Αγγειακά μηχανήματα Doppler
Κατασκευαστής   Ηνωμένες Πολιτείες   Παγκόσμια
Προϊόντα: Αναπνευστικές μάσκες, Φορεία ακινητοποίησης, Ιατρικές συσκευές απορρόφησης, Κινητές συσκευές απορρόφησης, Συσκευές τεχνητής αναπνοής
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Αναμεικτήρες εργαστηρίου, Γυάλινα καλύμματα, Μαγνητικοί αναδευτήρες, Βαθμονομημένες ογκομετρικές πιπέτες, Θάλαμοι αρίθμησης αίματος
Κατασκευαστής   Ισπανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Βίντεοενδοσκοπήσεις, Κολποσκόπιο, Λαπαρασκόπια, Ενδοσκόπια, Αρθροσκοπικά εργαλεία, Χειρουργικά μικροσκόπια, Αρθρoσκόπια, Βρογχοσκόπια, Μητροσκόπια
Κατασκευαστής   Ιταλία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ψυγεία μεγάλου βάθους, Εγκαταστάσεις χειρουργείου, Εξοπλισμός παθολογίας, Τραπέζια αυτοψίας, Κλίβανος, Θάλαμοι ψύξης πτωμάτων, Ψυγεία εργαστηρίου
Κατασκευαστής   Γαλλία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Τριαιθυλεστέρες, Μείγματα αερίων, Ακετυλένιο, Κρυπτόν, Φωσφίνη, Τριφθοριούχο άζωτο (7783-54-2), Νέον, Τριφθορομεθάνες, Πεντάνιο (109-66-0), Αργόν
Παράδοση από
 
Παράδοση σε
 
Τύπος επιχείρησης
 
Πιστοποίηση