Παθητικά δομικά στοιχεία Βρείτε κατασκευαστές online

7 Εξαγωγείς
6 Κατασκευαστές
1 Διανομείς

Παθητικά δομικά στοιχεία Προμηθευτές (7)

Κατασκευαστής   Αυστρία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Μίζες, Διακόπτες κινδύνου, Διακόπτης προστασίας μηχανής, Ρελέ πυκνωτή, Επαφείς ισχύος, Διακότης απόζευξης, Βασικός διακόπτης, Διακόπτης τροφοδοσίας
Κατασκευαστής   Ελβετία   Αφρική Ευρώπη
Προϊόντα: Πυκνωτές χαμηλής τάσης, Πυκνωτές εναλλασσόμενης τάσης, Κάρτες μνήμης, Μίζες, Πυκνωτές ισχύος υψηλής τάσης, Πυκνωτές, Πυκνωτές σύζευξης, Υπερπυκνωτές
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Παθητικά δομικά στοιχεία, Επαγωγές SMD, Πιεζοκεραμικά δομικά στοιχεία, Πηνία αυτεπαγωγής, Πηνία αποσύζευξης, Συντονιστές
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Πυκνωτές, Πυκνωτές μεμβράνης, Πυκνωτές SMD, Παλμικοί πυκνωτές, Πυκνωτές ανθεκτικοί στις παρεμβολές, Επιμεταλλωμένοι πυκνωτές μεμβράνης
Προμηθευτής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Συνδετήρες χαμηλής τάσης, Τροφοδοτικά DC-DC, Διάταξη προστασίας κατά υπέρταση, Συστήματα τροφοδότησης με συνεχές ρεύμα
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Στηρίγματα ασφαλιστικών, Συσκευές φωτεινής προειδοποίησης, Κουμπιά πίεσης, Φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες, Συστήματα ελέγχου γεννητριών
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Παθητικά δομικά στοιχεία, Αντιστάσεις μικροεπεξεργαστών, Leaded Resistors, Capacitor networks, Δίκτυα αντίστασης, Αντιστάσεις ισχύος
Παράδοση από
 
Παράδοση σε
 
Τύπος επιχείρησης
 
Πιστοποίηση