Δομικά μηχανήματα Βρείτε κατασκευαστές online

40 Εξαγωγείς
37 Κατασκευαστές
3 Διανομείς

Δομικά μηχανήματα Προμηθευτές (40)

Προμηθευτής   Γερμανία   Ασία Αφρική Ευρώπη
Προϊόντα: Προφίλ για γύψους, Μηχανές έγχυσης κονιάματος, Προφίλ άκρων, Μηχανές ακονίσματος, Αντλίες για διάστρωση πλάκας, Χρώματα πρόσοψης, Βασικοί σοβάδες
Κατασκευαστής   Ηνωμένες Πολιτείες   Παγκόσμια
Προϊόντα: Κινητοί σπαστήρες, Βραστήρας ασφάλτου, Μείκτες ασφάλτου, Εγκαταστάσεις ασφάλτου, Δεξαμενές ασφάλτου
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ανυψωτικά μηχανήματα, Γερανογέφυρες, Θραυστήρες πέτρας, Σανίδες αλφαδιάσματος, Σφυριά πλακόστρωσης, Εργαλεία χάραξης, Ανυψωτικά οχήματα
Κατασκευαστής   Ολλανδία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Πλάκες δονήσεων, Υδραυλικά σφυριά, Ψαλίδια, Ματσακόνια, Κόπτες θραύσης, Ειδικές αρπάγες, Εξοπλισμός κατεδαφίσεων
Κατασκευαστής   Βέλγιο   Παγκόσμια
Προϊόντα: Δομικά μηχανήματα, Μηχανήματα οδοποιίας, Πετρελαιοκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά, Ελαστικοφόροι εκσκαφείς, Συστήματα κυλιόμενου διαδρόμου
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Μηχανές καλουπώματος για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, Συστήματα παραγωγής κραδασμών, Μηχανήματα επεξεργασίας λίθων
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Μονωτικές ταινίες αρμών, Στεγανοποιήσεις φλάντζας, Σωληνώσεις, Καλύμματα σφράγισης, Οικιακές συνδέσεις, Εξαρτήματα τύπου, Συνθετική φλάντζα
Κατασκευαστής   Σουηδία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Εκσκαφείς με σκαπτικές κουτάλες, Υδραυλικά σφυριά, Μηχανές κατεδάφισης, Συστήματα χειρισμού χύμα ύλης, Μετροπόντικες, Μηχανές εξόρυξης
Κατασκευαστής   Ιαπωνία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Δομικά μηχανήματα, Οχήματα ανατρεπόμενου κάδου, Ερπυστριοφόρα οχήματα, Ελαστικοφόροι εκσκαφείς, Ανατρεπόμενα οχήματα, ανυψωτικές εξέδρες
Κατασκευαστής   Γερμανία   Ασία Αφρική Ευρώπη
Προϊόντα: Βαλβίδες φραγμού, Εξοπλισμός αερίου, Σωλήνες αερίου, Λάμπες αερίου, Σωλήνες υψηλής πίεσης, Πλαίσια υγρών, Ράφια μεταφοράς, Δίοδος καυστήρα συρρίκνωσης
Παράδοση από
 
Παράδοση σε
 
Τύπος επιχείρησης
 
Πιστοποίηση