Πλαστικά Βρείτε κατασκευαστές online

25 Πλαστικά
Εξαγωγείς
22 Πλαστικά
Κατασκευαστές
3 Πλαστικά
Διανομείς

Πλαστικά Προμηθευτές (25)

Κατασκευαστής   Γερμανία   Αφρική Ευρώπη
Προϊόντα: Σχάρες πλέγματος γκαζόν, Εγκαταστάσεις αξιοποίησης των όμβριων υδάτων, Δεξαμενές βρόχινου νερού, Πλαστικά βαρέλια, Συνθετικά κουτιά
Προμηθευτής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Πολυαμίδιο-6, Πολυαμίδιο–66, Φθαλικό διοκτύλιο, Αντιστατικά, Πλαστικά ενισχυμένα με οπτικές ίνες γυαλιού (GFK), Ανυδρίτης μηλεϊνικού οξέος
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Δομημένες συσκευασίες, Δάπεδα ανταλλαγής ουσιών, Φορείς ανάπτυξης φυτών, Διανομείς υγρών, Σχάρες στήριξης, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις καυσαερίων
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Βοριονιτρίδιο, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Σύρματα αργύρου, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Κατασκευαστής   Ουγγαρία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Κόκκοι από πλαστικές ύλες, Πλαστικές ενώσεις, Υδροχλώριο, Υδροξείδιο του νατρίου, Υποχλωριώδες νάτριο, Καυστική σόδα, Θερμοπλαστικά μείγματα
Κατασκευαστής   Ιταλία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Φθοριούχα, Πλαστικές ενώσεις, Πολυμερή, Πολυτετραφθοροαιθυλένιο
Κατασκευαστής   Βραζιλία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Πολυεθυλένιο, Πολυπροπυλένιο
Κατασκευαστής   Ιταλία   Ευρώπη
Προϊόντα: Πολυβινυλοχλωρίδια (IIR), Στυρόλες, Κουμένιο, Υδροξείδιο του νατρίου, Κυκλοπεντάνια, Προπανόνες (ασετόν), Φαινόλες, ο-ξυλένια
Κατασκευαστής   Ινδία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Πολυβινυλοχλωρίδιο, Κλωστές πολυεστέρα, Εθυλένιο, π-ξυλένια, Θερμοπλαστικά μείγματα, Αιθυλενοξείδιο, Χημικά προϊόντα, Ξυλόλες (ξυλένια), Προπυλένιο
Κατασκευαστής   Γερμανία   Ασία Ευρώπη
Προϊόντα: Κροτοναλδεϋδη, Διαμυλαμίνη, 3 – διεθυλαμινοπροπυλαμίνη, Ν,Ν – διμεθυλβουτυλαμίνη, Μεθανόλη, Μυρμηκικός μεθυλεστέρας, Διμεθυλμαλεϊνικό
Παράδοση από
 
Παράδοση σε
 
Τύπος επιχείρησης
 
Πιστοποίηση