Κατάλογος
Κατάλογος

Reliance Industries Ltd

Νήματα πυρακτώσεως

Πολυεθυλένιο (9002-88-4)

Πολυανθρακικά (PC) (25037-45-0)

Πολυανθρακικά (PC) (25037-45-0)

Πολυπροπυλένιο (PP) (9003-07-0)

Πολυπροπυλένιο (PP) (9003-07-0)

Κλωστές πολυεστέρα

Αιθυλενοξείδιο (75-21-8)

Προπυλένιο (115-07-1)

Θερμοπλαστικά μείγματα

Θερμοπλαστικά μείγματα

Ξυλόλες (ξυλένια) (1330-20-7)

Ξυλόλες (ξυλένια) (1330-20-7)

Βενζόλια (71-43-2)

Χημικά προϊόντα

Νήματα πολυεστέρα