Κατάλογος
Κατάλογος

χαλάκια οικιακής χρήσης, αθλητικά χαλάκια, χαλάκια παιδικών παιχνιδιών.

21.09.2022 00:00

χαλάκια οικιακής χρήσης, αθλητικά χαλάκια, χαλάκια παιδικών παιχνιδιών.

Απάντηση στην αγγελία

Η Suzhou HRED Mat Co., Ltd. καταχωρήθηκε και ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 2011, στην Changshu Market Supervision Administration, Jiangsu Province, Κίνα, και η φύση της είναι περιορισμένης ευθύνης. Η εταιρεία είναι οικονομική οντότητα με ανεξάρτητη διαχείριση, ανεξάρτητη λογιστική, αυτοχρηματοδότηση και ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα. Το πεδίο δραστηριότητάς της: οικιακά χαλάκια, αθλητικά χαλάκια, παιδικά χαλάκια παιχνιδιών.


Απάντηση στην αγγελία

Κατηγορία
Προσφορές

Κράτος
Κίνα

Περιοχή
Select