Κατάλογος
Κατάλογος

Jostrong Tianjin Technology Co Ltd

Jostrong Tianjin Technology Co Ltd

Jostrong Tianjin Technology Co Ltd

15.12.2022 01:00

6-αιθυλο-5-φθορο-4-υδροξυ-πυριμιδίνη, Cas No: 137234-87-8

Η διαφήμιση έληξε

Cas No: 137234-87-8

Καθαρότητα: 99%

Εμφάνιση: Σκόνη: Λευκή έως υπόλευκη σκόνη

Μοριακός τύπος: C6H7FN2O

Μοριακό βάρος: 142,13

Εφαρμογή: Φαρμακευτικά ενδιάμεσα προϊόντα (ενδιάμεσα προϊόντα της Voriconazole)

Προέλευση: Βορικοζολικό οξύ: 1.1.1: Κίνα


Η διαφήμιση έληξε

Κατηγορία
Προσφορές

Κράτος
Κίνα

Περιοχή
Tianjin

Τοποθεσία
Tianjin

Ημερομηνία λήξης
12.11.2023 11:55