Κατάλογος
Κατάλογος

Κινητήρες εξαερισμού με μακρύ άξονα για περιστροφικούς κλιβάνους και φούρνους συναγωγής ήθελε

13.01.2023 11:00

Κινητήρες εξαερισμού με μακρύ άξονα για περιστροφικούς κλιβάνους και φούρνους συναγωγής ήθελε

Απάντηση στην αγγελία

Γεια σας, είμαι μεταπωλητής και κατασκευαστής της Fours Guyon από το 1985.

Μετά τη δικαστική εκκαθάριση της SA GUYON, χρειάζομαι κινητήρες εξαερισμού μακρού άξονα για περιστροφικούς κλιβάνους και φούρνους συναγωγής για την εξυπηρέτηση των πελατών μου σε όλο τον κόσμο.

Παρακαλώ κάντε μου μια προσφορά με την αναφορά FOURS GUYON.

Με τις ευχαριστίες μου

Philippe GABILLAUD

Τηλ.: 0033 6 45 38 29 49


Απάντηση στην αγγελία

Κατηγορία
Χρειαζόμαστε

Κράτος
Γαλλία

Περιοχή
SAVOIE

Τοποθεσία
429 ZA DU PONT ROYAL 73390 CHAMOUSSET