Κατάλογος
Κατάλογος

HME - Technologies GmbH

23.01.2023 00:00

Μαγνήτες υψηλής ποιότητας

Απάντηση στην αγγελία

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας μαγνήτες και προϊόντα που σχετίζονται με μαγνήτες, κατασκευασμένα κατά παραγγελία, που παραδίδονται just-in-time

.Μπορούμε να προσφέρουμε τους ακόλουθους τύπους:Χυτοί μαγνήτες (AlNiCo)
  • Μαγνήτες συσσωματωμένοι (AlNiCo, φερρίτης, SmCo, NdFeB)
  • Επικολλημένοι μαγνήτες (πλαστικοί- Ferrite/SmCo/NdFeB)- μορφοποιημένοι με έγχυση ή συμπίεση
Οι μαγνήτες θα κατασκευαστούν κατά παραγγελία σύμφωνα με τα σχέδια που μας παρέχετε.

Απάντηση στην αγγελία

Κατηγορία
Προσφορές

Κράτος
Ελβετία