Ιατρικά όργανα Βρείτε κατασκευαστές online

19 Εξαγωγείς
18 Κατασκευαστές
1 Διανομείς

Ιατρικά όργανα Προμηθευτές (19)

Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Ιατρικά όργανα, Εγχρωμες συσκευές ντόπλερ (doppler), Συστήματα παρακολούθησης ασθενών, Κάμερες ακτίνων X, Ιατρικά είδη μιας χρήσης
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Φασματοφωτόμετρο εκπομής, Φασματόμετρο, Εξάρτημα φασματογράφου, Συσκευές ελέγχου υλικών, Αναλυτές μετάλλων
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Γυάλινα καλύμματα, Πιπέτες, Βαθμονομημένες ογκομετρικές πιπέτες, Θάλαμοι αρίθμησης αίματος, Ογκομετρικές φιάλες, Ογκομετρικοί κύλινδροι
Κατασκευαστής   Σουηδία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Εξοπλισμοί για θεραπεία αναπνευστικού, Συσκευές οξυγονοθεραπείας, Συσκευές μελέτης ύπνου
Κατασκευαστής   Ισπανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Βίντεοενδοσκοπήσεις, Κολποσκόπιο, Λαπαρασκόπια, Ενδοσκόπια, Αρθροσκοπικά εργαλεία, Χειρουργικά μικροσκόπια, Αρθρoσκόπια, Βρογχοσκόπια, Μητροσκόπια
Κατασκευαστής   Ιαπωνία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Φασματοφωτόμετρα ατομικής απορρόφησης, Μετρητής φασματογράφου, Εξοπλισμοί χρωματογραφίας, Zυγοί ακριβείας, Ιατρικές συσκευές
Κατασκευαστής   Ηνωμένες Πολιτείες   Παγκόσμια
Προϊόντα: Μετρητής φασματογράφου, Συσκευές ηλεκτροφόρησης, Στήλες χρωματογραφίας, Χρωματογράφοι αερίου
Κατασκευαστής   Ηνωμένες Πολιτείες   Παγκόσμια
Προϊόντα: Συστήματα παρακολούθησης κίνησης ματιών
Κατασκευαστής   Ηνωμένο Βασίλειο   Παγκόσμια
Προϊόντα: Μέθοδοι μέτρησης και ελέγχου, Φασματόμετρο, Φωτόμετρα, Αναλυτές, Αναλυτές αμινοξέων, Συσκευές ηλεκτροφόρησης, Εξάρτημα φασματογράφου
Κατασκευαστής   Γερμανία   Παγκόσμια
Προϊόντα: Φασματογράφοι, Μικροσκόπιο, Πολωτές, Φασματόμετρο, Αναλυτές, Φασματόμετρο UV-VIS-NIR, Εξάρτημα φασματογράφου, Οπτικές ακριβείας, Οπτικές υπερύθρων
Παράδοση από
 
Παράδοση σε
 
Τύπος επιχείρησης
 
Πιστοποίηση