Κατάλογος
Κατάλογος

KULLEN-KOTI GmbH

KULLEN-KOTI GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001

KULLEN-KOTI GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001

Επιστροφή στη λίστα

Τεχνικές βούρτσες για διαλογή της KULLEN-KOTI GmbH

Ερώτηση προϊόντος  

Προσφέρουμε ακριβώς τις κατάλληλες βούρτσες για τη διαλογή των απορριφθέντων φρούτων από τη μεταφορική ταινία, για παράδειγμα, ή για την αφαίρεση των δισκίων που δεν έχουν εισαχθεί στο σωστό κανάλι. Οι βιομηχανίες στις οποίες οι βούρτσες μας χρησιμοποιούνται συχνότερα για διαλογή είναι οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, οι φαρμακευτικές και οι βιομηχανίες καλλυντικών.

Ερώτηση προϊόντος