Κατάλογος
Κατάλογος

BOSIG GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2005
 
 
Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Υλικά αφρώδους πολυαιθυλενίου (SB-flex)

Υλικά αφρώδους πολυαιθυλενίου (SB-flex)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Μεμβράνες επένδυσης (Aeroflex)

Μεμβράνες επένδυσης (Aeroflex)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Υλικά δομής & Υλικά δόμησης

Υλικά δομής & Υλικά δόμησης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Θερμομονωτικά υλικά (Rolaflex®)

Θερμομονωτικά υλικά (Rolaflex®)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Στεγανοποιητικά υλικά αρμών

Στεγανοποιητικά υλικά αρμών

Δομικές μεμβράνες (Fasatan®)

Δομικές μεμβράνες (Fasatan®)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Αφροί συναρμολόγησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Επικοινωνία