Κατάλογος
Κατάλογος

Thalheimer Kühlung GmbH & Co

Thalheimer Kühlung GmbH & Co

  • DIN EN ISO 9001:2000

Thalheimer Kühlung GmbH & Co

  • DIN EN ISO 9001:2000

Ψυγεία εργαστηρίου

Θάλαμοι ψύξης

Ψυκτικοί θάλαμοι

Συστήματα ψύξης

Καταψύκτες τύπου κασέλας

Καταψύκτες τύπου κασέλας

Ταχυκαταψύκτης

Ψυγεία με αντιεκρηκτική προστασία

Ψυγεία με αντιεκρηκτική προστασία

Ψυγεία τράπεζας αίματος

Ψυγεία τράπεζας αίματος