Κατάλογος
Κατάλογος

Walter Widmann GmbH

  • DIN ISO 9001:2000

Χυτευτά πλαστικά τεμάχια

Χυτευτά πλαστικά τεμάχια

Κατασκευή καλουπιών

Κατασκευή εργαλείων

Πλαστικά εξαρτήματα

Καλούπια έγχυσης

Σώματα ειδικών πηνίων