Κατάλογος

P.C. Turck Produktions- und Verwaltungs GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website

P.C. Turck Produktions- und Verwaltungs GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2008
 • IATF 16949:2016
 • ISO TS 16949

P.C. Turck Produktions- und Verwaltungs GmbH

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2008
 • IATF 16949:2016
 • ISO TS 16949

Τρισδιάστατες κατασκευές

Τρισδιάστατες κατασκευές

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Κατασκευές πρωτοτύπων

Κατασκευές πρωτοτύπων

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Συναρμολόγηση δομικών μονάδων

Συναρμολόγηση δομικών μονάδων

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Κατασκευή εργαλείων

Κατασκευή εργαλείων

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Τεμάχια διάτρησης λαμαρίνας με πίεση

Τεμάχια διάτρησης λαμαρίνας με πίεση

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Υποστηρικτικά κάμψης

Υποστηρικτικά κάμψης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Επίπεδη λείανση

Επίπεδη λείανση

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Περιστρεφόμενα πέλματα

Περιστρεφόμενα πέλματα

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Πρεσαριστά εξαρτήματα

Πρεσαριστά εξαρτήματα

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Εργαλεία διαδοχικής διάτμησης

Εργαλεία διαδοχικής διάτμησης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Συνδέσεις λάστιχο-μέταλλο

Συνδέσεις λάστιχο-μέταλλο

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Εξαρτήματα κοίλανσης

Εξαρτήματα κοίλανσης

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γράψτε μας ...