Κατάλογος
Κατάλογος

HumanTech Germany GmbH

HumanTech Germany GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2008
  • DIN EN ISO 13485:2012
  • CE

HumanTech Germany GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2008
  • DIN EN ISO 13485:2012
  • CE
 
 
Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Οδοντιατρικό εμφύτευμα (RatioPlant CLASSIC)

Οδοντιατρικό εμφύτευμα (RatioPlant CLASSIC)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Οδοντιατρικό εμφύτευμα (RatioPlant AVANTGARDE)

Οδοντιατρικό εμφύτευμα (RatioPlant AVANTGARDE)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Κοχλίες οστών (VENUSmini)

Κοχλίες οστών (VENUSmini)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ενδοπροσθέσεις οστών (HERO)

Ενδοπροσθέσεις οστών (HERO)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Χειρουργικά εμφυτεύματα (TRISTAN)

Χειρουργικά εμφυτεύματα (TRISTAN)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης (ADONIS)

Εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης (ADONIS)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Εμφυτεύματα τιτανίου (RatioPlant SINGLE)

Εμφυτεύματα τιτανίου (RatioPlant SINGLE)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Υλικά υποκατάστασης οστών (i-FACTOR)

Υλικά υποκατάστασης οστών (i-FACTOR)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Διατάξεις στερέωσης (VENUS)

Διατάξεις στερέωσης (VENUS)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Συσκευές σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης (ISOLDE)

Συσκευές σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης (ISOLDE)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Επικοινωνία