Κατάλογος

Klaus Union Gmbh & Co. KG

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website

Klaus Union Gmbh & Co. KG

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2008
 • DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)

Klaus Union Gmbh & Co. KG

 • Κατασκευαστής
 • Γερμανία
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2008
 • DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)

Βαλβίδες φραγμού (BR1100)

Βαλβίδες φραγμού (BR1100)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Φυγοκεντρικές αντλίες (SLM AV)

Φυγοκεντρικές αντλίες (SLM AV)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Φυγοκεντρικές αντλίες (GOV)

Φυγοκεντρικές αντλίες (GOV)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες θυρίδος εκροής (BR1400)

Βαλβίδες θυρίδος εκροής (BR1400)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Πρότυπες χημικές αντλίες (NOV)

Πρότυπες χημικές αντλίες (NOV)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Αντλίες διεργασίας (SLM SC)

Αντλίες διεργασίας (SLM SC)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Αντλίες με πλευρικές ραβδώσεις (SLM SV)

Αντλίες με πλευρικές ραβδώσεις (SLM SV)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Χημικές φυγοκεντρικές αντλίες (SLM NV)

Χημικές φυγοκεντρικές αντλίες (SLM NV)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Πλαίσια θυρίδων επιθεώρησης (BR1800)

Πλαίσια θυρίδων επιθεώρησης (BR1800)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Πείροι (BR1900)

Πείροι (BR1900)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Ανεπίστροφες βαλβίδες (BR1700)

Ανεπίστροφες βαλβίδες (BR1700)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Βαλβίδες τύπου Υ (BR1200)

Βαλβίδες τύπου Υ (BR1200)

Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό το προϊόν στα Ελληνικά. Διαβάστε την περιγραφή στα Αγγλικά ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γράψτε μας ...