Κατάλογος

LKW WALTER Internationale Transportorganisation

 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Αυστρία
 • Website

LKW WALTER Internationale Transportorganisation

 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Αυστρία
 • Website
 • DIN EN ISO 9001
 • ISO 14001

LKW WALTER Internationale Transportorganisation

 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Αυστρία
 • Website
 • DIN EN ISO 9001
 • ISO 14001

Επιστροφή στη λίστα

Express / ειδικά ταξίδια της LKW WALTER Internationale Transportorganisation

Οι λύσεις σας για express και εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφορών
Με το μεγάλο δίκτυο ευρωπαϊκών μεταφορέων μας, διοργανώνουμε τακτικές μεταφορές πλήρους φορτίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τόσο στις οδικές μεταφορές όσο και στις συνδυασμένες μεταφορές.

Επίσης, με το ROAD JET σας προσφέρουμε μια εναλλακτική και ευέλικτη λύση μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό, θέτουμε στη διάθεσή σας πολύ βραχυπρόθεσμα περαιτέρω δυνατότητες με σκοπό να μην διακοπεί η εφοδιαστική σας αλυσίδα, όπως π.χ. σε περιπτώσεις μη προβλεπόμενης υψηλότερης ζήτησης ή επείγουσων παραγγελιών.

Τι είναι το ROAD JET;
Το ROAD JET αφορά express και εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφορών καθώς και τη δική σας ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η προσωπική επαφή είναι ιδιαιτέρως σημαντική κυρίως στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών.

Χώρος φόρτωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη - διαθέσιμος πάντα και παντού. Με τον δικό μας στόλο διοργανώνουμε τόσο τις μεταφορές μεμονωμένων παλετών όσο και μεταφορές πλήρων φορτίων. Με κανονικά φορτηγά ή με μικρότερα φορτηγά, όπως μίνιβαν ή σπρίντερ.


Ερώτηση προϊόντος